Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Varsling av akutt forurensning

Varsle 110 hvis du ser akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle dette på nødnummer 110 (brannvesenet). Dette gjelder også hvis utslippet skjer på privat område. For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller Hovedredningssentralen (HRS).

Når varsel er mottatt hos 110-sentral, kystradio og andre viderevarsles Kystverkets beredskapsvakt. Kystverket vil kunne overvåke, stille krav til ansvarlig forurenser, gi råd eller aksjonere, avhengig av hendelsens karakter og omfang.