Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Kalender

Kalenderen viser aktiviteter i regi av Midt-Norge IUA samt eksterne aktiviteter som våre deltakerkommuner og brannvesen kan melde seg på. All påmelding skjer via Midt-Norge IUA.

Fargen på aktivitetene er kategoriert følgende:

BLÅTT: For mannskap i brannvesen

RØDT: For ledelse/stab i brannvesen

GRØNT: For kommuneledelse og kommuneadministrasjon

GULT: Annet - eller relevant for flere av kategoriene ovenfor