Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Kontakt Midt-Norge IUA

Midt-Norge IUA er et kommunalt oppgavefellesskap der Trondheim kommune er administrasjonskommune. Den daglige driften av Midt-Norge IUA deler lokaler med Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. 

Besøks- og postadresse

Midt-Norge IUA
co/ Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Fakturaadresse

Trondheim kommune
Fakturamottak
TK org.kode: 963000 (må være med på faktura)
Postboks 2399 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Org.nr. 942 110 464