Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Beredskap mot akutt forurensning

Akutt forurensning er alle slags utslipp som ikke er tillatt, og som inntrer plutselig. Hvor alvorlig det er, avhenger av hvilket stoff som er sluppet ut og hvor det har skjedd. I småbåthavner er dieselsøl eller andre oljesøl de vanligste typene av akutt forurensning.  

Hva gjør man ved en akutt forurensning? 

Ser man et utslipp, skal alltid nærmeste 110-sentral varsles. Brannvesenet vil da vurdere om det er nødvendig med tiltak for å fjerne utslippet.

Den som forurenser, er ansvarlig for utslippet, og skal prøve å stanse utslippet og rydde opp forurensningen. Det er også ansvarlig forurenser som er pliktig å betale for oppryddingen. 

En av de vanligste metodene brannvesenet bruker er å legge ut absorberende lenser for å hindre spredning og for å suge opp utslippet. Ved behov kan man også bruke sugebil eller annet utstyr for å ta opp oljen.  

Utslipp på land regnes også som akutt forurensning. Avhengig av hvor det har skjedd, kan det bli nødvendig å fjerne forurenset masse eller bruke absorberende strøprodukter, for eksempel bark, for å suge opp oljen.

Varsle brannvesenet

Hva bør man tenke på? 

Det kan være fristende å bruke såpeprodukter for å vaske bort forurensning, men da er det noen viktige momenter man må vite om. Dersom det er lagt ut for eksempel absorberende lenser for å stoppe spredningen av utslippet og for å suge opp sølet, vil disse bli ødelagt av såpeprodukter. Såpeprodukter fjerner den vannavstøtende funksjonen, slik at lensene vil synke. Dette vil gjøre opprydningen både mer komplisert og dyrere.  

Hvorfor er det viktig å rydde opp utslippet? 

Akutt forurensning kan ha stor negativ påvirkning på miljøet. Derfor er det viktig å få fjernet forurensning så raskt som mulig. Bruk av såpeprodukter er i seg selv også negativt for miljøet, og det vil gjøre at oljen synker fra overflaten og blir vanskeligere å fjerne.  

Tips til båtforeninger og småbåthavner 

Det er en billig investering å ha noe utstyr stående i nærheten. Da sparer man tid og oljen rekker ikke å spre seg like mye. Kjøper man inn for eksempel absorberende lenser og bark har dette svært lang holdbarhet, så lenge det oppbevares tørt.  

Mengden utstyr avhenger av størrelsen på anlegget, men man bør som minimum, ha nok absorberende lenser til å kunne ringe inn en båt eller lage en begrensning slik at oljen ikke kan spre seg. Det finnes sekker med opptil 50 meter absorberende lenser, så med 1-2 sekker kan man komme langt.   

Bark er en effektiv måte å ta opp oljeprodukter på land. Bark levers ofte i 50 liters sekker. 

Regelverk 

For mer info om lov og forskrift som gjelder ved akutt forurensning: 

Last ned plakat i pdf format her:

Akutt forurensning