© DevStack. All rights reserved.

Operative verktøy

Under aksjoner brukes mange støtteverktøy. Her finner man flere av de som brukes i Midt-Norge IUA-region. Noen krever pålogging og vil ikke være tilgjengelig uten godkjent brukertilgang.

CIM er et helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap

Kystverket

Kystverkets kartløsning for arbeid med hendelser med akutt forurensning.

Nofo

Kartløsning for felles situasjonsbilde før, under og etter NOFO oljevernaksjoner på norsk sokkel.

Halo

Værtjenester fra Meteorologisk institutt for statlige brukere.

YR

Værvarsel og skogbrannindex.

Nibio

Arealinformasjon om Landskap, Jordsmonn, Reindrift og Skogportalen.

Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning

BEREDSKAP FOR Å VERNE DET YTRE MILJØ MOT FORURENSNING, OG REDUSERE EKSISTERENDE FORURENSNING

Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Kommunal beredskap innbefatter en beredskaps- og aksjonsplikt overfor mindre tilfeller av akutt forurensning innenfor kommunenes grenser som ikke dekkes av privat beredskap og der forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere eller der forurenser er ukjent. Kommunene er pålagt samarbeid om beredskap gjennom IUA. Midt-Norge IUA skal bidra med et langsiktig og helhetlig perspektiv som styrker den kommunale beredskapen mot akutt forurensning i hele regionen. 

Våre samarbeidspartnere

Følg oss på

Kontakt

Besøksadresse:

Midt-Norge IUA
      co/ Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
      Sluppenvegen 18
      7037 TRONDHEIM

telefon sentralbord:

72547600

Epost:

iua@tbrt.no

Midt-Norge IUA

Midt-Norge IUA består av 24 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning:

Frosta, Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre Fosen, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Os, Osen, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord kommuner. 

Organisering

Midt-Norge IUA er i dag organisert som et kommunalt oppgavefellesskap, der administrasjonskommune er Trondheim kommune. Øverste myndighet er representantskapet som består av en representant fra hver kommune. Styret består av 7 medlemmer fra fagområdene brann, politi, sivilforsvar, havnevesen, miljø og kommune.

© IUA Midt-Norge. All rights reserved.