Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Operative verktøy

Under aksjoner brukes mange støtteverktøy. Her finner man flere av de som brukes i Midt-Norge IUA-region. Noen krever pålogging og vil ikke være tilgjengelig uten godkjent brukertilgang.

CIM er et helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap

Kystverket

Kystverkets kartløsning for arbeid med hendelser med akutt forurensning.

Nofo

Kartløsning for felles situasjonsbilde før, under og etter NOFO oljevernaksjoner på norsk sokkel.

Halo

Værtjenester fra Meteorologisk institutt for statlige brukere.

YR

Værvarsel og skogbrannindex.

Nibio

Arealinformasjon om Landskap, Jordsmonn, Reindrift og Skogportalen.