Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

Dokument

Midt-Norge IUAs dokumenter

  1. »
  2. Øvelse statlig aksjon 2024

Mappe Øvelse statlig aksjon 2024

Velg Toggle Tittel Dato
spreadsheet 2024 Aksjoner forbrukslogg og fakturagrunnlag ( xlsx, 261 KB ) (25 nedlastinger)
Standard Akutt forurensning Administrativ veileder for kommuner og IUA ( pdf, 1.37 MB ) (35 nedlastinger)
Standard Beredskapsplan etter veileder ( pdf, 997 KB ) (26 nedlastinger)
Standard Enhetlig ledelsessystem ELS ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning ( pdf, 2.82 MB ) (18 nedlastinger)
Standard Innsatsordre IUA MAL ( docx, 410 KB ) (22 nedlastinger)
Standard Innsatsordre IUA MAL KORTVERSJON ( docx, 402 KB ) (19 nedlastinger)
Standard Mediehåndtering og kommunikasjon ( pdf, 626 KB ) (16 nedlastinger)
Standard Oljevernutstyr metoder og bruk 2014 web ( pdf, 13.27 MB ) (32 nedlastinger)
Standard Presentasjon Beredskapsarbeide brief 8 mai 24 Ørland kommune ( pptx, 20.95 MB ) (12 nedlastinger)
Oppføring Presentasjon fagdag ØSA Stig Cato Magnussen ( pptx, 9.73 MB ) (16 nedlastinger)
Standard Presentasjon fagdag øvelse statlig aksjon, Anna Carlsson ( pptx, 13.97 MB ) (16 nedlastinger)
Standard Presentasjon Økonomi ved statlige aksjoner IUA Midt Norge 2024 ( pptx, 11.62 MB ) (17 nedlastinger)
Standard Sikker Jobb Analyse (SJA) ( pdf, 135 KB ) (16 nedlastinger)
Standard Strandrensing etter oljeforurensning ( pdf, 10.02 MB ) (16 nedlastinger)
Standard Utstyrsoversikt Midt Norge IUA 2024 ( pdf, 11.69 MB ) (38 nedlastinger)
Standard Økonomi under statlige aksjoner ved akutt forurensning hurtigveileder i akuttfasen ( pdf, 614 KB ) (23 nedlastinger)