Skip to main content

© DevStack. All rights reserved.

  • IUA MIDT-NORGE

    VED AKUTT FORURENSNING

    RING 110

Neste aktivitet

Varsling av akutt forurensing

Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle nærmeste 110-sentral. Dette gjelder også hvis utslippet er på privat område.
Les mer om hvordan du varsler her…

Oppsummerende rapport av kommunale miljørisikoanalyser 2020

Oppsummerende rapport for Midt-Norge IUA-region, basert på alle medlemskommuners miljørisikoanalyser. 
Last ned rapport.

Oppsummerende rapport av kommunale beredskapsanalyser 2021

Oppsummerende rapport for Midt-Norge IUA-region basert på kommunale beredskapsanalyser.

Last ned rapport.